Pár slov úvodem

ZUŠ J. Suka Benešov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Naše škola působí v současné době jako čtyř oborová ZUŠ (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

Hlavním posláním je výchova a vzdělávání ve všech uměleckých oborech a příprava žáků pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, příprava žáků na veřejná vystoupení, k souborové a orchestrální hře, na účast v nejrůznějších soutěžích, výstavách prací.

Studium v ZUŠ J. Suka je organizováno převážně pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ J. Suka nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě. Pořádává celou řadu koncertů a nejrůznějších vystoupení jednotlivců, souborů a dechového žákovského orchestru, výstavy prací výtvarného oboru. Téměř každoročně je ZUŠ J. Suka pořadatelem soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT na úrovni okresu.

Škola má v Benešově dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1939 jako městská hudební škola J. Suka.

Co nového připravuje literárně-dramatický obor

Literárně dramatický soubor Kajetánka ZUŠ J. Suka připravuje pro adventní období příběh o cestě Marie a Josefa do Betléma. Scénář pro dramatický obor vytvořila paní Marie Pastorková, je ve verších a doplněn koledami. Cesta z Nazareta do Betléma a posléze do Egypta je laděna humorně. Ačkoliv se drží původního biblického tématu, postavy jsou vykresleny lidsky, se všemi vlastnostmi, které k lidem patří. Žáci se do zkoušení příběhu aktivně zapojili a setkávají se i mimo pravidelných zkoušek souboru s autorkou nad scénářem. S přípravou rekvizit pomáhají žáci výtvarného oboru ZUŠ J. Suka. Režie se ujala žačka souboru Tijana Aleksič, hudební doprovod nastudovala Martina Lázničková, scénografii a choreografii zapracoval Jakub Rajdl.

Mladší žáci souboru Kajetánka připravují dle námětu Hanse Christiána Andersena pohádku Císařovy nové šaty. Chtějí divákům napovědět více o lidské přetvářce, kterou dokázala odhalit a prolomit malá holčička. A jak se toto téma povede deseti mladším žákům ztvárnit, můžete posoudit dne 23.1.2017 v divadle v Městském divadle Na Poště v Benešově.

Fotografie ze zkoušky Vánočního příběhu aneb O věcech lidských a starostech božských naleznete zde.

Pokyny pro zahájení školního roku 2016-2017

Dokument ke stažení zde. (AKTUALIZOVÁNO 30. 8. 2016)

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016-2017

Způsob komunikace s vyučujícím hudební nauky paní Mgr. Ladou Bambasovou

Vážení rodiče (zákonní zástupci).
Komunikaci (omluvenky, dotazy apod.) s vyučujícím hudební nauky paní učitelkou Ladou Bambasovou vyřizujte prostřednictvím e-mailu bambasova.l@zusbenesov.cz nebo prostřednictvím mobilního telefonu
722 155 440.

Dostupnost telefonního kontaktu – viz tabulka :

pondělí 8:00-11:30, 12:00-16:30
úterý 8:00-11:30, 12:00-16:30
středa 8:00-15:00
čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-17:30
pátek 8:00-12:00

Seznam vystoupení

V tuto chvíli nejsou hlášena žádná vystoupení.