Pár slov úvodem

ZUŠ J. Suka Benešov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Naše škola působí v současné době jako čtyř oborová ZUŠ (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

Hlavním posláním je výchova a vzdělávání ve všech uměleckých oborech a příprava žáků pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, příprava žáků na veřejná vystoupení, k souborové a orchestrální hře, na účast v nejrůznějších soutěžích, výstavách prací.

Studium v ZUŠ J. Suka je organizováno převážně pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ J. Suka nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě. Pořádává celou řadu koncertů a nejrůznějších vystoupení jednotlivců, souborů a dechového žákovského orchestru, výstavy prací výtvarného oboru. Téměř každoročně je ZUŠ J. Suka pořadatelem soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT na úrovni okresu.

Škola má v Benešově dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1939 jako městská hudební škola J. Suka.

Nový rozpis otevírání dveří

POZOR ZMĚNA! Od 23. 11. 2016 platí nový rozpis otevírání vchodových dveří ZUŠ. Více informací naleznete zde.

Vánoční příběh O věcech lidských a starostech božských

Literárně-dramatický soubor Kajetánka ZUŠ J. Suka vystoupil v Muzeu Podblanicka. Sehrané vystoupení s názvem Vánoční příběh O věcech lidských a starostech božských můžete shlédnout na tomto odkazu.

Co nového připravuje literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický soubor Kajetánka ZUŠ J. Suka připravuje pro adventní období příběh o cestě Marie a Josefa do Betléma. Scénář pro dramatický obor vytvořila paní Marie Pastorková, je ve verších a doplněn koledami. Cesta z Nazareta do Betléma a posléze do Egypta je laděna humorně. Ačkoliv se drží původního biblického tématu, postavy jsou vykresleny lidsky, se všemi vlastnostmi, které k lidem patří. Žáci se do zkoušení příběhu aktivně zapojili a setkávají se i mimo pravidelných zkoušek souboru s autorkou nad scénářem. S přípravou rekvizit pomáhají žáci výtvarného oboru ZUŠ J. Suka. Režie se ujala žačka souboru Tijana Aleksič, hudební doprovod nastudovala Martina Lázničková, scénografii a choreografii zapracoval Jakub Rajdl.

Mladší žáci souboru Kajetánka připravují dle námětu Hanse Christiána Andersena pohádku Císařovy nové šaty. Chtějí divákům napovědět více o lidské přetvářce, kterou dokázala odhalit a prolomit malá holčička. A jak se toto téma povede deseti mladším žákům ztvárnit, můžete posoudit dne 23.1.2017 v divadle v Městském divadle Na Poště v Benešově.

Fotografie ze zkoušky Vánočního příběhu aneb O věcech lidských a starostech božských naleznete zde.

Pokyny pro zahájení školního roku 2016-2017

Dokument ke stažení zde. (AKTUALIZOVÁNO 30. 8. 2016)

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016-2017

Způsob komunikace s vyučujícím hudební nauky paní Mgr. Ladou Bambasovou

Vážení rodiče (zákonní zástupci).
Komunikaci (omluvenky, dotazy apod.) s vyučujícím hudební nauky paní učitelkou Ladou Bambasovou vyřizujte prostřednictvím e-mailu bambasova.l@zusbenesov.cz nebo prostřednictvím mobilního telefonu
722 155 440.

Dostupnost telefonního kontaktu – viz tabulka :

pondělí 8:00-11:30, 12:00-16:30
úterý 8:00-11:30, 12:00-16:30
středa 8:00-15:00
čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-17:30
pátek 8:00-12:00

Seznam vystoupení

DatumČasPopis
18.1.09:30sál ZUŠ - pedagogická rada
23.1.14:00sál ZUŠ - školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje a kytaru, veřejnosti přístupné
23.1.14:30Týnec pob. ZUŠ – Děti hrají dětem (H. Richterová, J. Frantl,
A. Badarovski, L. Tuček, Z. Haraštová, N. Kazbundová,
M. Rezková, S. Bursová)
23.1.17:00Divadlo „Na Poště“ - představení liter.-dramatického oboru (Martina Rajdlová)
24.1.14:00sál ZUŠ - školní kolo soutěže ve hře na klavír, veřejnosti přístupné
26.1.18:00sál ZUŠ - interní koncert
27.1.18:00Bratislava - koncert v rámci projektu V4 : ROCK – POP – JAZZ NEW YEAR 2017
15.2.08:30sál ZUŠ - okresní kolo soutěže
16.2.08:30sál ZUŠ - okresní kolo soutěže
21.2.18:00sál ZUŠ - interní koncert
23.2.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Zdeňka Paďoura
3.3.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Petry Hladíkové
15.3.09:00ZUŠ Nymburk - krajské kolo soutěže ve hře na klavír
16.3.09:00ZUŠ Nymburk - krajské kolo soutěže ve hře na klavír
22.3.17:00Týnec pob. ZUŠ - jarní koncert (H. Richterová, J. Frantl,
A. Badarovski, L. Tuček, Z. Haraštová, N. Kazbundová,
M. Rezková, S. Bursová)
22.3.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.3.10:00ZUŠ Mšeno - 2.roč. soutěže pěv. sborů k poctě Jar. Křičky
(pěvecký sbor Týnek – S. Bursová)
30.3.09:00ZUŠ Kladno - krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
31.3.09:00ZUŠ Kladno - krajské kolo soutěže ve hře na kytaru
4.4.09:00ZUŠ Mladá Boleslav - krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
5.4.09:00ZUŠ Mladá Boleslav - krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
7.4.16:30sál ZUŠ - třídní přehrávka Jany Gernertové
24.4.17:00Divadlo „Na Poště“ - představení liter.-dramatického oboru (Martina Rajdlová)
24.4.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.4.17:00Týnec MěÚ - absolventský koncert
1.5.09:30Masarykovo náměstí - vystoupení dechového orchestru (Václav Turek)
12.5.09:00ZUŠ Český Brod - krajská soutěž VO ZUŠ
17.5.17:00Týnec MěÚ - závěrečný koncert
21.5.14:00Rožmitál p./Tř. - festival dechových orchestrů (Václav Turek)
22.5.17:00Divadlo „Na Poště“ - vystoupení tanečního oboru (Jiří Houdek)
24.5.18:00sál ZUŠ - interní koncert
25.5.09:00chata Vávrovka - soustředění žáků VO (Eva Mixánová)
7.6.18:00KD Karlov - závěrečný koncert ZUŠ J. Suka Benešov
8.6.10:00Chocerady, pob. ZUŠ - výchovný koncert pro ZŠ a MŠ (Vlastimil Kvída)
8.6.16:00Netvořice pob. ZUŠ - závěrečný koncert (K. Palát, M. Rezková)
17.6.14:00Týnec - festival dechových orchestrů (Václav Turek)
19.6.17:00Bystřice, pob. ZUŠ - třídní přehrávka Jana Klimoviče
20.6.17:00sál ZUŠ - třídní přehrávka Jana Klimoviče