Pár slov úvodem

ZUŠ J. Suka Benešov je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Řídí se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Naše škola působí v současné době jako čtyř oborová ZUŠ (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

Hlavním posláním je výchova a vzdělávání ve všech uměleckých oborech a příprava žáků pro další studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření, příprava žáků na veřejná vystoupení, k souborové a orchestrální hře, na účast v nejrůznějších soutěžích, výstavách prací.

Studium v ZUŠ J. Suka je organizováno převážně pro žáky základních a středních škol, v omezené míře i pro dospělé. Svou činností se ZUŠ J. Suka nemalou měrou podílí na kulturním a společenském životě ve městě. Pořádává celou řadu koncertů a nejrůznějších vystoupení jednotlivců, souborů a dechového žákovského orchestru, výstavy prací výtvarného oboru. Téměř každoročně je ZUŠ J. Suka pořadatelem soutěží ZUŠ vyhlášených MŠMT na úrovni okresu.

Škola má v Benešově dlouholetou tradici. Založena byla v roce 1939 jako městská hudební škola J. Suka.

Pokyny pro zahájení školního roku 2016-2017

Dokument ke stažení zde. (AKTUALIZOVÁNO 22. 8. 2016)

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2016-2017

Hudební nauka

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 se povinně dostaví k zápisu všichni noví žáci, a to od 9 hodin do sálu č. 8. Ostatní žáci přijdou do vyučování, které začíná 5. 9. 2016. V případě potřeby změny rozvrhu volejte vyučujícího HN tel: 722 155 440 nebo pište na bambasova.l@zusbenesov.cz

Rozvrh hodin 2016-2017

pondělí úterý čtvrtek
12:45-13:30 PHV PHV PHV
13:40-14:25 1. ročník 1. ročník 1. ročník
14:35-15:20 2. ročník 2. ročník 2. ročník
15:30-16:15 2. ročník 3. ročník 3. ročník
16:25-17:10 3. ročník 4. ročník 4. ročník
17:20-18:05 4. ročník 5. ročník 5. ročník
18:15-19:00 - - IHN

Způsob komunikace s vyučujícím hudební nauky paní Mgr. Ladou Bambasovou

Vážení rodiče (zákonní zástupci).
Komunikaci (omluvenky, dotazy apod.) s vyučujícím hudební nauky paní učitelkou Ladou Bambasovou vyřizujte prostřednictvím e-mailu bambasova.l@zusbenesov.cz nebo prostřednictvím mobilního telefonu
722 155 440.

Dostupnost telefonního kontaktu – viz tabulka :

pondělí 8:00-11:30, 12:00-16:30
úterý 8:00-11:30, 12:00-16:30
středa 8:00-15:00
čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-17:30
pátek 8:00-12:00

Seznam vystoupení

V tuto chvíli nejsou hlášena žádná vystoupení.